Gestaltterapi

”Jo mere du bliver den, du er – jo mere forandres du!”

  • Gestaltterapi er en helhedsorienteret psykoterapi, som tager udgangspunkt i både tanker, følelser og kropslige fornemmelser. Terapien beskæftiger sig med mening, sammenhæng og kontakt.
  • Det handler om netop din oplevelse af virkeligheden og af det, der er her lige nu!
    Fortiden inddrages som en del af nutidens atmosfære.
  • Terapien respekterer, at du selv ved og selv har ansvaret for, hvordan du skal realisere dit liv.
  • Målet med terapien er, at du bliver mere den, du er – og at hjælpe dig til at skabe indsigt, kontakt og selvaccept, hvilket styrker din selvopfattelse og din mulighed for tage ansvar for dit liv og drage omsorg for dig selv. 
  • I den terapeutiske situation får du mulighed for at undersøge: hvem er jeg og hvordan er jeg i verden, og hvordan opstår mine problemer?
  • Gennem empatisk og anerkendende kontakt hjælper jeg dig ved at gøre opmærksom på det, jeg observerer og registrerer – både hos mig selv og hos dig.
  • Det giver dig mulighed for se dig selv på en ny og autentisk måde. Jeg spørger ”hvordan” i stedet for ”hvorfor”. Det hjælper dig til at få en levende og umiddelbar kontakt med dine oplevelser.
  • Nærværet og den fokuserede opmærksomhed og kontakt i et terapeutisk rum understøtter din mulighed for selvindsigt og erkendelse, hvilket skaber grobund og afsæt for forandring.