Krop og stemme

Undervisningen har et terapeutisk sigte, er oplevelsesorienteret, en vekslen mellem refleksion og øvelser, fortrinsvist inspireret af skuespillerens træning.

Hensigten er:

 • At du finder mod og styrke til at udtrykke, hvordan du har det
 • At du finder mod og styrke til at udtrykke håb, ønsker og frygt
 • At du bliver opmærksom på, hvad du selv og andre udtrykker gennem stemmen og kroppen
 • Stemmen og kroppen en afgørende markører for vores sindsstemning og vitalitet.
 • Vi kan i vores hverdag være tilbøjelige til at ”glemme” og måske ligefrem  “gemme” vores stemme og krop.
 • Kursets fokus er at tillade det, der er, frem for at undertrykke og ændre – og derigennem opleve, at jo mere jeg er mig selv, jo mere forandrer jeg mig.
 • Vi vil være sammen om fysisk bevægelse af stemme og krop – og lade os bevæge af det.
 • Vi vil være sammen om at få stemmen og kroppen til at gøre noget – og gerne noget, som den ikke plejer.
 • Vi lægger vægt på at mærke efter, hvad vi oplever, og hvad det gør ved os, når vi ”bevæger” os.
 • Gennem kroppen komme vi til stede i nuet, og på den måde træner vi at give accept til det, der er!
 • Vi tillader oplevelsen af alle følelser og kropslige fornemmelser.
Henvend dig gerne for nærmere aftale, hvis du er i en gruppesammenhæng, hvor dette kursus kunne give mening. Jeg tilpasser kurset til den aktuelle kontekst.