ACT

Acceptance and Commitment Therapy

”Hvis du ikke vil have det – får du det”
Steven Hays

 

ACT er en ny-udvikling af kognitiv terapi, og målet med ACT er at øge psykologisk fleksibilitet.

ACT mener at: vores tilbøjelighed til smelte sammen med vores tanker og forestillinger samt vores tendens til at ville undgå følelsesmæssigt ubehag er ansvarlig for de fleste psykiske lidelser.

Budskabet i ACT er: at vi skal lære at kunne adskille os fra vores tanker og følelser. Lære at acceptere det ubehag, der ikke kan ændres på eller kontrolleres på hensigtsmæssig måde. At ”holde det let” med medfølelse, alt imens vi vælger at rette vores opmærksomhed mod et liv baseret på vores kerneværdier, så vi kan leve et engageret og meningsfuldt liv.

I ACT -sessioner vil du opleve at arbejde med:

Accept: at være villig til at opleve ubehagelige følelser som angst, vrede, sorg og mærke kropslige fornemmelser, uden at du kæmper imod dem.

Bevidst nærvær: at rette din opmærksomhed mod nuet. Det kan f.eks. være gennem mindfulness.

Adskille dig fra dine tanker: at du opfatter dine tanker som det, de er! – blot tanker.

Bevidsthed: at du bliver opmærksom på, at det er muligt  at vælge at flytte dit perspektiv, så du får mulighed for mentalt at opleve fra “et andet sted”. “Den, der oplever – er ikke oplevelsen”

Værdiafklaring: det, der er vigtigt for dig, og som giver dit liv mening, vitalitet og retning.

Engageret handling: at du bevidst nærværende og aktivt bevæger dig i retning af “det som er vigtigt for dig!”.

Læs mere om ACT på hjemmesiden Slip Angsten