ACT

ACT - Acceptance and Commitment Therapy

”Hvis du ikke vil have det – får du det”
Steven Hays

 

ACT – Tredje generations Kognitiv Terapi i Aarhus 

ACT-terapi er en ny-udvikling af kognitiv terapi, og målet med ACT-terapi er at øge psykologisk fleksibilitet.

ACT-terapi mener, at vores tilbøjelighed til smelte sammen med vores tanker og forestillinger samt vores tendens til at ville undgå følelsesmæssigt ubehag, er ansvarlig for de fleste psykiske lidelser.
Det er en terapiretning, der efterhånden har vundet indpas inden for mange områder, hvor behandling indgår. Det være sig i forhold til stress, angst, depression, afhængighed, kronisk smerte samt en lang række af psykiske vanskeligheder.

Budskabet i ACT-terapi er, at vi skal lære at kunne adskille os fra vores tanker og følelser. Lære at acceptere det ubehag, der ikke kan ændres på eller kontrolleres på hensigtsmæssig måde. At ”holde det let” med medfølelse, alt imens vi vælger at rette vores opmærksomhed mod et liv baseret på vores kerneværdier, så vi kan leve et engageret og meningsfuldt liv.

Når du aktivt vælger at “slippe kampen” mod ubehagelige tanker og følelser, en kamp som kan for  forårsage stress, angst, depression og sorg frigør du energi til, at rette fokus mod det der er vigtigt for dig – dine ønsker og drømme. Det kan give dig håb og mod på at engagerer dig og handle i overensstemmelse med dine værdier.

Som beskerevet i AA s Sindsrobøn:

”Gud giv mig sindsro til at acceptere,
hvad jeg ikke kan ændre,
mod til at ændre det, jeg kan,
og visdom til at se forskellen”.

Reinhold Niebur: 1892-1971, 

I ACT-terapi vil du opleve samtaler om:

Accept: at være villig til at opleve ubehagelige følelser som angst, vrede, sorg og mærke kropslige fornemmelser, uden at du kæmper imod dem.

Bevidst nærvær: at rette din opmærksomhed mod nuet. Det kan f.eks. være gennem mindfulness.

Adskille dig fra dine tanker: at du opfatter dine tanker som det, de er! – blot tanker. Du er mere end dine tanker! 

Bevidsthed: at du bliver opmærksom på, at det er muligt  at vælge at flytte dit perspektiv, så du får mulighed for mentalt at opleve fra et andet sted – “den, der oplever – er ikke oplevelsen!”.

Værdiafklaring: det der er vigtigt for dig, og som giver dit liv mening, vitalitet og retning.

Engageret handling: at du bevidst nærværende og aktivt bevæger dig i retning af, “det som er vigtigt for dig!”.

Se mere om belastende tanker og følelser her: Metakognitiv terapi

Jeg har omfattende erfaring med ACT-terapi og udviklings-støttende samtaler med unge. Læs mere her

Jeg tilbyder workshops i ACT-terapi, og jeg er fast tilknyttet som underviser i ACT-terapipå Psykoterapeut uddannelsen Essens. Se mere her

Et vellykket terapiforløb kan hjælpe til at genfinde ressourcer, mod og engagement samt
fornyet vitalitet.  Kontakt mig gerne for en gratis uforpligtende telefonisk forsamtale.

Læs mere OM MIG:
Se PRISER her:

 

Livsvilje ved Psykoterapeut og Coach Jens E. Mortensen i Aarhus

Jeg tilbyder samtaleterapi i Aarhus ved:

Angst, stress, depression, eksamensangst, præstationsangst, OCD, fobier, sensitivitet, selvskade, spiseforstyrrelse, misbrug, skam, ensomhed, mobning, omsorgssvigt, overgreb, traume, vold, vrede, krise, eksistentielle kriser, sorg/tab, sygdom, udbrændt, personlighedsforstyrrelse, personlig udvikling.

Eller andet som du finder vigtigt at tale om i forbindelse med din personlige trivsel.

Du kan læse mere om ACT-terapi og angst her: https://www.angstforeningen.dk/?page=psykoterapi