ACT

Acceptance and Commitment Therapy

”Hvis du ikke vil have det – får du det”
Steven Hays

 

ACT er en ny-udvikling af kognitiv terapi, og målet med ACT er at øge psykologisk fleksibilitet.

ACT mener, at vores tilbøjelighed til smelte sammen med vores tanker og forestillinger samt vores tendens til at ville undgå følelsesmæssigt ubehag, er ansvarlig for de fleste psykiske lidelser.
Det er en terapiretning, der efterhånden har vundet indpas inden for mange områder, hvor behandling indgår. Det være sig i forhold til stress, angst, depression, afhængighed, kronisk smerte samt en lang række af psykiske vanskeligheder.

Budskabet i ACT er, at vi skal lære at kunne adskille os fra vores tanker og følelser. Lære at acceptere det ubehag, der ikke kan ændres på eller kontrolleres på hensigtsmæssig måde. At ”holde det let” med medfølelse, alt imens vi vælger at rette vores opmærksomhed mod et liv baseret på vores kerneværdier, så vi kan leve et engageret og meningsfuldt liv.

Når du aktivt vælger at “slippe kampen” mod ubehagelige tanker og følelser forårsaget af stress, angst, depression, sorg eller besværlige omvæltninger i dit liv som du ikke kan ændre på, frigør du energi til, at rette fokus mod det der er vigtigt for dig – dine ønsker og drømme. Det kan give dig håb og mod på at engagerer dig og handle i overensstemmelse med dine værdier.

I ACT-sessioner vil du opleve samtaler om:

Accept: at være villig til at opleve ubehagelige følelser som angst, vrede, sorg og mærke kropslige fornemmelser, uden at du kæmper imod dem.

Bevidst nærvær: at rette din opmærksomhed mod nuet. Det kan f.eks. være gennem mindfulness.

Adskille dig fra dine tanker: at du opfatter dine tanker som det, de er! – blot tanker. Du er mere end dine tanker! 

Bevidsthed: at du bliver opmærksom på, at det er muligt  at vælge at flytte dit perspektiv, så du får mulighed for mentalt at opleve fra “et andet sted” – den, der oplever – er ikke oplevelsen.

Værdiafklaring: det der er vigtigt for dig, og som giver dit liv mening, vitalitet og retning.

Engageret handling: at du bevidst nærværende og aktivt bevæger dig i retning af, “det som er vigtigt for dig!”.

Se mere om belastende tanker og følelser her: Metakognitiv terapi

Jeg har omfattende erfaring med ACT og udviklings-støttende samtaler med unge. Læs mere her

Jeg tilbyder workshops i ACT, og jeg er fast tilknyttet som underviser i ACT på Psykoterapeut uddannelsen Essens. Se mere her

Læs mere OM MIG:
Se PRISER her: