Gestaltterapi

”Jo mere du bliver den, du er – jo mere forandres du!” Den paradoksale forandringsteori.

 Gestaltterapien beskæftiger sig med eksistens, mening, sammenhæng og kontakt. Det handler om netop din oplevelse af virkeligheden og af det, der er her lige nu!

Fortiden inddrages som en del af nutidens atmosfære.

Terapien respekterer, at du selv ved og selv har ansvaret for, hvordan du skal realisere dit liv.

Målet med terapien er, at du bliver mere den, du er – og at hjælpe dig til at skabe indsigt, kontakt og selvaccept, hvilket styrker din selvopfattelse og din mulighed for tage ansvar for dit liv og drage omsorg for dig selv. 

I den terapeutiske situation får du mulighed for at undersøge: hvem er jeg, og hvordan er jeg i verden, og hvordan opstår mine problemer?
Gennem empatisk og anerkendende kontakt hjælper jeg dig ved at gøre opmærksom på det, jeg observerer og registrerer – både hos mig selv og hos dig.
Det giver dig mulighed for se dig selv på en ny og autentisk måde. Jeg spørger ”hvordan” i stedet for ”hvorfor”. Det hjælper dig til at få en levende og umiddelbar kontakt med dine oplevelser.

Nærværet og den fokuserede opmærksomhed og kontakt i et terapeutisk rum understøtter din mulighed for selvindsigt og erkendelse, hvilket skaber grobund og afsæt for forandring.