Intro kursus i ACT

- Acceptance and Commitment Therapy

Lukket for tilmelding!

Center for Sind og Krop, Frederiksgade 74A, 1.th, 8000 Aarhus C.
Fire aftener i april 2019 d. 2. 9. 23. og 30. fra kl. 17.30 til 21.30.

Tidligere deltagere skrev:

  • ”Meget spændende og forståeligt – konkret”
  • ”Lærerigt og brugbart”
  • ”Kreativ aktiverende og humoristisk undervisning”
  • ”HELT FANTASTISK”, Jens er en formidabel underviser og formidler”

Budskabet i ACT:

Er at vi skal lære at acceptere og rumme det ubehag, der ikke kan ændres eller kontrolleres på en hensigtsmæssig måde.  At ”holde det let” med medfølelse, alt i mens vi vælger at rette vores opmærksomhed og engagement mod et liv baseret på vores livsværdier.

Kurset er oplevelsesorienteret og veksler mellem teori, øvelser og træningsterapi, og du får inspiration til konkrete metoder, som du med det samme kan begynde at bruge i din profession og dit liv.

Der vil ud over øvelser og træning være oplæg om teorien og filosofien der ligger til grund for ACT samt ACTs rod i Adfærdsterapi og Kognitiv terapi:

Teorien – Relationel Frame Theory er en videnskabelig forskningsbaseret teori om, hvordan vi indlærer gennem vores sprog. Dette antages som delvis årsag til alt det, vi kan – og samtidig som årsag til problemer og  lidelse i vores liv.

– Filosofien – Funktionel Kontekstualisme, en filosofi om vores adfærd. Funktionel Kontekstualisme ligger til grund for den adfærdsanalyse som er central i en ACT-terapi.

Kurset præsenterer kernebegreber i ACT som oplevelsesmæssig undgåelse, kontrolstartegier, kreativ håbløshed og psykologisk fleksibilitet.

Hexaflexen præsenteres. Modellen repræsenterer de seks kerneprocesser i ACT:

Kontakt med nuet, Selvet som kontekst, Værdier, Engageret handling, Defusion og Accept.

Gennem Hexaflexen kan vi hente inspiration til ACT-interventioner, som demonstreres og trænes i løbet af kursusaftenerne. Det er metoder til interventioner, som du med det samme kan begynde at benytte dig af.

ACT bliver på kurset præsenteret ud fra min teoretiske viden og egne praksis-erfaringer med ACT, som jeg har fordybet mig i gennem en årrække. Dels som psykoterapeut med individuelle samtaler og som underviser på den certificerede psykoterapeut-uddannelse Essens-kurser.

Anbefalet litteratur ”Rundt om ACT” af Camilla Grønlund og Susan Møller