Kursus i ACT og Unge

Rigtigt mange unge trives på ungdomsuddannelserne, men en ikke uvæsentlig gruppe viser tegn på mistrivsel. Gruppen af sårbare elever vokser, og der sidder en håndfuld i hver klasse!

Et kursus for dig som professionel i mødet med sårbare unge

“Det er ikke den, der ikke får opfyldt sin ungdomsdrøm, som er fattig, men den der ingen drømme havde i ungdommen”
Adolf Nowaczyński

Rigtigt mange unge trives på ungdomsuddannelserne, men en ikke uvæsentlig gruppe viser tegn på mistrivsel.
Gruppen af sårbare elever vokser, og der sidder en håndfuld i hver klasse!

Det er en gruppe af elever, der har høj risiko for at falde fra uddannelse og socialt samvær, og som derfor har et stort behov for at blive mødt med forståelse, samtaler og støtte, der giver dem bedre mulighed for at fastholde deres inderste ønske om uddannelse, udvikling og trivsel.
Det er derfor påtrængende for vejledere og undervisere på ungdomsuddannelserne at kunne møde sårbare elever i en støttende dialog og kunne varetage udviklende samtaler.
Jeg har omfattende erfaring med støttende og udviklende samtaler med sårbare unge, og jeg tilbyder at dele min viden med jer.
Mit faglige afsæt er ACT, Acceptance and Commitment Therapy, der er en nyudvikling af kognitiv terapi, som jeg oplever viser sig overraskende velegnet som psykologisk afsæt for samtalerne.

ACT handler grundlæggende om tre ting:
• Negative tanker og følelser er en naturlig del af livet.
• Negative tanker og følelser kan man lære at håndtere mere hensigtsmæssigt.
• At engagere sig i handlinger, som leder til værdibaserede livsretninger og mål.

Målet med ACT er at øge psykologisk fleksibilitet, og lære os psykologiske færdigheder til at håndtere uhensigtsmæssige og smertefulde tanker og følelser på en måde, så de får langt mindre indflydelse og virkning, og vi får bedre mulighed for at vælge et indholdsrigt, tilfredsstillende og meningsfuldt liv ved hjælp af teknikker inden for mindfulness, accept, værdiafklaring og engageret handling.

Mit kursus er oplevelsesorienteret og veksler mellem teori og øvelser, og I får inspiration til konkrete metoder, som I med det samme kan begynde at bruge i jeres profession og liv.

Der vil ud over oplæg om teorien, der ligger til grund for ACT, være øvelser, der kan understøtte mødet og samtaleformen med den unge.

ACT bliver på kurset præsenteret ud fra min teoretiske viden og egne praksis-erfaringer, dels som mentor og psykoterapeut med individuelle samtaler og som underviser på den certificerede psykoterapeut-uddannelse Essens’ kurser.

Jeg tilbyder kurser, der er specielt tilrettelagt ud fra jeres ønsker og behov, og som afholdes på jeres uddannelsessted.

Min anbefaling er moduler af tre timer. Et intromodul og et til to opfølgende moduler. Pris pr. modul med max. 12 deltagere er 3.500 kr. + transport.

Se mere om mig og om ACT og Unge HER. Jeg tilbyder også supervision.

Med venlig hilsen
Jens E. Mortensen

KONTAKT