Metakognitiv Terapi

“Dine tanker har ikke brug for dig hele tiden” 
Dharmalærer Thewang Amadou

“Alle har negative tanker, og alle tror på dem en gang imellem, men ikke alle har psykiske lidelser”. Adrian Wells i 2009:

Metakognitiv terapi er en korttidsterapi, som er optaget af, hvordan vi regulerer vores tænkning. Forskning har vist, at de fleste problemer med stress, depression og angst skyldes den måde vi forholder os til vores tanker og overbevisninger.

Målet i Metakognitiv terapi er at ændre vores relation til vore tanker, så vi selv kan kontrollerer, hvilke tanker vi vil beskæftige os med, og hvor meget tid vil give dem.

Når vi oplever en besværlig tid i vores liv eller en ulykkelig hændelse, er det naturligt at tankerne kredser om det der er sket. Det oplevede vil fylde vores bevidsthed og påvirke vores følelser, og vi vil opleve en stor grad af følelser som sorg, tristhed, skuffelse, angst og  vrede, der efterhånden kan begynde at forhindre os i at leve et vitalt og meningsfuldt liv. Et liv hvor vi beskæftiger os med vores negative tanker, i stedet for de ting som vi gerne vil – det som er vigtigt for os.

Dagligt at bekymre sig, tænke mange negative tanker, gruble og dagligt analysere vores negative oplevelser, øger muligheden for, at vi grubler os til stress, angst eller depression, og vi grubler over, hvordan vi kan undgå at få det dårligt.

I stedet for at “dyrke” tanker og følelser, handler det om at ”gøre mindre” med tanker og følelser. Omfattende bearbejdning af tanker og følelser er med til at skabe og vedligeholde depressive symptomer og psykisk lidelse.
Jo mere tid du beskæftiger dig med negative tanker, jo dårligere vil du få det.

 I et Metakognitivt terapiforløb kan du blive bevist om uhensigtsmæssige strategier og Metakognitive overbevisninger i forhold til håndtering af negative tanker og følelser. Synliggøre de tanker der udløser din negative tilstand – ”triggertankerne”. Og du kan træne at indskrænke og kontrollerer, hvor meget de bekymrende tanker og grublerier skal fylde i dit liv.

Et terapiforløb handler om:

  • Blive bevidst om triggertanker og grublerier.
  • Lærer at tro på, at du kan begrænse grublerierne.
  • Slippe overbevisningen om, at grublerier fører dig til løsninger på dine problemer.
  • Opdager at du kan holde en handleplan uanset dit humør.
  • Lærer at tro på at dine tanker og følelser er normale – og at du ikke nødvendigvis behøver at lade dem styre dit liv.


Se mere om belastende tanker og følelser herACT – Acceptance and Commitment Therapy