Undervisning

”At man naar det i Sandhed skal lykkes en at føre et Menneske hen til et bestemt sted, først og fremmest maa Passe paa at finde ham der hvor han er, og begynde der” Søren Kierkegaard

Jeg har gennem 25 år undervist i teater og iscenesættelse på Gøglerskolen i Aarhus, og jeg har siden 2010 været tilknyttet Essens-kurser som underviser i ACT, Coaching og Krop og Stemme.

For mit vedkommende handler undervisning om at skabe et rum for refleksion, udvikling og læring. Det vil sige et trygt, anerkendende, engageret og kreativt rum. Et rum, der vækker nysgerrighed og inspiration, og hvor det er muligt at handle frit og eksperimenterende, hvor “fejl” er velkomne og omsættes til erfaring og læring.

“Husk at sjusk’” som Lars von Trier, ifølge Sofie Gråbøl, siger til sine skuespillere. 

Jeg ser det som min opgave at understøtte en proces, hvor jeg selv er lærende, og hvor der opstår undren og forundring og flere spørgsmål end svar.

Undervisningen er altid oplevelsesorienteret. En vekslen mellem oplæg, refleksion og praktiske øvelser.

Kontakt mig for at aftale et undervisningsforløb, der er tilpasset netop din kontekst.