Kurser i ACT

Acceptance and Commitment Therapy

ACT tilhører “den tredje bølge” af kognitiv terapi – de såkaldte kontekstuelle adfærdsterapier. Det   er en transdiagnostisk terapi, som efterhånden har vundet indpas inden for mange områder, hvor behandling/vejledning indgår. Det være sig i forhold til stress, angst, deprssion, afhængighed, selvskade, kroniske smerter samt en lang række af psykiske vanskeligheder.

Inden for ACT er vores relation til smerte og ubehag helt grundlæggende. 

Vi møder alle smerte og lidelse i perioder af vores liv, og vi vil alle opleve tilbøjeligheden til at smelte sammen med vores tanker og følelser og trangen til at ville slippe af med ubehagelige følelser og  fysisk ubehag.
Villigheden til at se på sin egen tendens til sammensmeltning med tanker og føleser, og undgåelses-strategier i forhold til fysisk ubehag, er derfor afgørende i mødet med klienten.

Hvis du vil benytte dig af ACT i dit behandler/vejledervirke, er det derfor essentielt, at arbejdet begynder med dig selv.

Kurserne er for alle og tilpasses den kontekst, hvor du vil benytte dig af ACT.

Kurset indeholder en indføring i teori og filosofi:
Relationel Rammeteori og Funktionel Kontekstualisme, og vi gennemgår ACTs fleksibilitetsmodel, Hexaflexen. 

Vi arbejder med ACT-interventioner inden for hver af de seks kerneprocesser i Hexafleksen: Kontakt med nuet, Accept, Defusion, Selvet som perspektiv, Engageret handling og Værdier.

Undervisningen er oplevelsesorienteret – en vekslen mellem teori og praktiske øvelser, hvor du får mulighed for at inddrage dig selv i det terapeutiske arbejde.

Jeg har omfattende erfaring med undervisning i ACT fra den certificerede psykoterapeut-uddannelse Essens, hvor jeg er fast tilknyttet som underviser.

Henvend dig gerne for nærmere aftale, hvis du er i en sammenhæng, hvor et  kursus i ACT vil give mening. Jeg tilpasser kurset efter dine ønsker og behov og til den aktuelle kontekst.