Supervision

“Den der stiller mange spørgsmål, forøger manges visdom”.
Kikongo ordsprog

 

Jeg tilbyder supervision til mennesker, der arbejder med andre mennesker typisk pædagoger, lærere, sygeplejersker, sundhedsarbejdere, socialrådgivere og terapeuter.

Igennem et langt arbejdsliv inden for pædagogik, undervisning og terapi har jeg en bred erfaring i forhold til det at møde andre mennesker, som professionel, i en udviklende og forandrende sammenhæng.

En samtale der inviterer til fælles udforskning og nysgerrighed, med udgangspunkt i din aktuelle situation, dine roller, handlemønstre og eventuelle vanskeligheder, for at frembringe nye perspektiver.

I den vellykkede supervision opnår du øget indsigt i dine egne reaktioner, personlige holdninger og strategier samt dine grundliggende antagelser om dig selv, dine omgivelser og din omverden.

Det vil øge din mulighed for at forstå og acceptere dine reaktioner og identificere dine styrker og dit udviklingpotentiale.

Formålet er, at du skaber din egen forståelse og oplever følelsen af at være til stede i dine handlinger.

Min opgave er at være inspirator i processen