Terapi

”At være eller ikke være” – ”at tåle den tøjlesløse skæbnes skyts
eller gå væbnet mod et hav af plager”

Shakespeare

Ordet Terapi kommer af det græske ord Therpeuien, som betyder at støtte og hjælpe til balance.

Min opgave som psykoterapeut handler om at møde dig professionelt og fordomsfrit i de vanskeligheder, som du oplever. Min hjælp og støtte består i at skabe et trygt, omsorgsfuldt  og udviklende rum, hvor du kan italesætte og arbejde med de tanker, følelser, handlinger og hændelser, som er hindrende for, at du kan leve dit liv, sådan som du gerne vil.

Emner for samtalen kan være stress, angst, depression, traume, sorg, ensomhed, konflikthåndtering, misbrug, selvskade eller andet som du finder vigtigt at forandre i dit liv.

Desuden vil jeg, gennem vores samtale, invitere dig til at reflektere over det, der er vigtigt for dig – dine værdier. Bevidsthed om dine værdier giver dig bedre mulighed for at engagere dig og handle henimod det, du ønsker, og dermed genfinde balance og vitalitet i dit liv.

Det er kun dig, der ved, hvordan du vil leve dit liv!

Læs mere om de terapeutiske metoder som jeg praktisere: ACTACT og UngeMetakognitiv Terapi, Gestaltterapi og Walk and Talk